วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สื่อการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

สื่อการสอนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยค่ะ
ราชินีแห่งสายน้ำ on PhotoPeach
<object width="445" height="296"><param name="movie" value="http://photopeach.com/public/swf/story.swf%22%3E%3C/param%3E%3Cparam name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="flashvars" value="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3D84ygtx&autoplay=0&embed=1"/><embed src="http://photopeach.com/public/swf/story.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="296" flashvars="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3D84ygtx&autoplay=0&embed=1"></embed></object>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น